Συριακή κρίση, Ρωσία & Τουρκία

Οι Νίκος Μούδουρος και Ζήνωνας Τζιάρρας συζητάνε τη συριακή κρίση, τις ρωσικές επιχειρήσεις και τον περιφερειακό αντίκτυπο.

ΠΗΓΗ: Ζήνωνας Τζιάρρας

07/10/2015